ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΠ ΤΗΣ 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Το δίκαιο της πλειοψηφίας απέναντι στην τυραννία...