Σωματείο υγειονομικών υπέρ δημοκρατίας και ελευθερίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ

      Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, οι υγειονομικοί κατά της υποχρεωτικότητας των ιατρικών πράξεων...