Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2022

Σε συνέχεια του τελευταίου δελτίου τύπου όπου αναφερθήκαμε εκτενώς στις μεθόδους που μεταχειρίζεται το σύστημα προκειμένου να σπάσει τη συνοχή του υγειονομικού κινήματος

Σε συνέχεια του τελευταίου δελτίου τύπου όπου...