Συντάκτης: andreas

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, 1 Η ΥΠΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΝΑ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Σ. Ε. Ν. Π.    ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ                                                                                                                                            ...