ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξ αφορμής των ανακοινώσεων κάποιον Ιατρικών Συλλόγων οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της άρσης των αναστολών εργασίας μας, κοινοποιούμε τις επιστολές που εστάλησαν εκ μέρους των Υγειονομικών κατά της Υποχρεωτικότητας, απο 16 Μαρτίου 2022, σε άπαντες τους Ιατρικούς Συλλόγους.

(Ενδεικτικά παραθέτουμε αυτή που κοινοποιήθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών)

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,

 

Τα τελευταία δύο χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας συντονισμένης απόπειρας αποδόμησης, ανατροπής και αναδιατύπωσης των δεδομένων της επιστήμης μας, μιας απόπειρας που εάν ευοδωθεί θα έχει ολέθρια αποτελέσματα τόσο στην ίδια την ουσία της ιατρικής επιστήμης όσο και κατ’ επακόλουθο στην υγεία του συνόλου της κοινωνίας μας.

Συνοψίζουμε τα σημεία τα οποία αποτελούν κατά τη γνώμη μας το βασικό διακύβευμα της “διαχείρισης” της υγειονομικής αυτής κρίσης, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο:

 

1) Ο επιστήμονας υγείας διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα αλλά ταυτόχρονα και την υποχρέωση να προβαίνει, κάθε φορά που ο ίδιος κρίνει αναγκαίο και επιτακτικό, σε μια περισσότερο εξατομικευμένη προσέγγιση του αντικειμένου του, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την σφαιρική του αντίληψη περί των ιατρικών θεμάτων.

Αυτήν τη δυνατότητα του την διασφαλίζει αφενός η μέθοδος εκπαίδευσής του και οι κλασικές σπουδές των οποίων υπήρξε κοινωνός, αφετέρου του την παρέχει η πολιτεία μέσω ενός θεσμοθετημένου νομικού πλαισίου και μέσω μιας σειράς πιστοποιήσεων που του χορηγεί για την ανάδειξη της επιστημονικής αυθεντίας του.

Οπωσδήποτε τα πρωτόκολλα και οι κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται και συναποφασίζονται από κορυφαία όργανα και οργανισμούς κοινής αποδοχής, είναι και θα είναι πάντοτε χρησιμότατα εργαλεία στην προσπάθεια προσέγγισης των ζητημάτων της υγείας με ιδανικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ρόλος των κατευθυντήριων αυτών γραμμών οφείλει να παραμείνει υποστηρικτικός, έχοντας αυστηρά τη μορφή σύστασης, χωρίς να περιορίζει τον επιστήμονα υγείας, να τον υποχρεώνει σε συμμόρφωση άνευ όρων και να συνιστά εμπόδιο στη λήψη εξατομικευμένων αποφάσεων, αμφισβητώντας τη σφαιρική του γνώση, παρακάμπτοντας την ατομική του κρίση και ελαφρύνοντας αυτόν από την προσωπική ευθύνη που φέρει απέναντι στον ασθενή του.

Η πρωτοφανής επιβολή δια ροπάλου “επιστημονικών κανόνων” στην επιστημονική κοινότητα συνιστά μέγιστο παράπτωμα στην πολιτική αντιμετώπισης αυτής της κρίσης.

 

2) Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης βασίζεται στην έρευνα, στην αμφισβήτηση, στην αναθεώρηση και στην αέναη τελειοποίηση των μεθόδων προσέγγισης του αντικειμένου της υγείας.

Κάθε επιστήμονας οφείλει να εκφράσει τις τεκμηριωμένες του αντιρρήσεις αναφορικά με μια προτεινόμενη μέθοδο διευθέτησης μιας κατάστασης υγείας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπίζει εξ αιτίας αυτού πειθαρχικές ή ποινικές διώξεις. Η φίμωση της τεκμηριωμένης επιστημονικής άποψης, την οποία δικαιούται να εκφράζει ο κάθε επιστήμονας υγείας και όχι μόνο όσοι φέρουν βαρύγδουπα τον τίτλο του “ειδικού” καθώς και η επιβολή ενός μοναδικού επιστημονικού δόγματος χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης, αποτελεί ωμή παρέμβαση στο λειτούργημά μας και παραπέμπει σε μεσαιωνικές τακτικές και σε κυνήγι μαγισσών.

Δεν ανεχόμαστε την επιστροφή σε έναν διανοητικό και πνευματικό μεσαίωνα.

 

3) Το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα της ενημερωμένης και ελεύθερης συναίνεσης στην ιατρική πράξη, δεν είναι μια θεωρία πολυτελείας που μπορεί να παραμερίζεται με την όποια επίκληση συνθηκών εκτάκτου ανάγκης, αλλά σταθερό ηθικό έρεισμα και βασική και απαράβατη αρχή του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας της ιατρικής, θεσμοθετημένο μέσα από μια πληθώρα διεθνών συνθηκών και συμβάσεων, δεσμευτικών και για τη χώρα μας και σαφώς διατυπωμένο στο Σύνταγμα.

Η παράκαμψη με πλάγιες μεθόδους ή η ευθεία παραβίαση αυτού του ιερού δικαιώματος με οποιοδήποτε πρόσχημα, καθιστά όσους συμβαλλόμενους φορείς δεν ενίστανται έντονα και με σαφήνεια, συνενόχους και συνεργούς σε ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Οι καιροί είναι χαλεποί, το επιστημονικό μας αντικείμενο βάλλεται κατά πρωτοφανή τρόπο και η ανάγκη είναι επιτακτικότερη από ποτέ, να τοποθετηθείτε ξεκάθαρα και χωρίς περιθώρια παρανόησης στα ως άνω ζητήματα που θέτουμε, ζητήματα που αφορούν και εισχωρούν στην ουσία του αντικειμένου της ιατρικής.

Σας υπενθυμίζουμε, ώστε να μην μένει ανοιχτό κανένα περιθώριο παρανόησης ως προς αυτά που εμείς υπερασπιζόμαστε, ότι είμαστε γιατροί και ότι ως γιατροί ουδέποτε αναπτύξαμε αβάσιμες “φοβίες” απέναντι σε οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα, ή σε οποιονδήποτε λοιμώδη παράγοντα.

Ο μόνος υπαρκτός και εύλογος φόβος μας αφορά σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως ανήθικη εκμετάλλευση του αντικειμένου της ιατρικής επιστήμης, με παραποίηση ιατρικών ορισμών και διαστρέβλωση όρων που αφορούν στο κομμάτι της δεοντολογίας, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος, να μετατραπεί η επιστήμη αυτή από εργαλείο ωφέλειας σε εργαλείο καθυπόταξης του ανθρώπου.

Θεωρώντας ως αδήριτη ανάγκη την προάσπιση των παραπάνω αξιών και κωδίκων της ιατρικής δεοντολογίας, συστήσαμε το Σωματείο Υγειονομικών υπέρ της δημοκρατίας και ελευθερίας (Σ.Υ.Δ.Ε), το οποίο έχει επιπλέον αποστολή την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την άρση της υποχρεωτικότητας των ιατρικών πράξεων.

Όπως γνωρίζετε, ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων έχει τεθεί σε αναστολή εργασίας τους τελευταίους 10 μήνες λόγω μη συμμόρφωσης στο μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά του covid 19. Οι συνάδελφοι αυτοί αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρό επισιτιστικό πρόβλημα και απειλούνται με απολύσεις.

 

Με βάση και τις τρέχουσες επιδημιολογικές συνθήκες ζητούμε την επίσημη τοποθέτηση του Ιατρικού Συλλόγου επί του θέματος των αναστολών εργασίας των συναδέλφων ιατρών. Επιπλέον και πιο συγκεκριμένα παραθέτουμε τα παρακάτω αιτήματά μας και ζητούμε τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου αυτά να υλοποιηθούν. Κατά τη γνώμη μας, το ΔΣ του Ιατρικού συλλόγου θα πρέπει:

 

–        να απαιτήσει την άμεση και άνευ όρων άρση των αναστολών εργασίας και την ανάσχεση κάθε σχεδίου απολύσεων, που θα λειτουργήσει δυνητικά ως προπομπός για την άρση της μονιμότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

–        να απαιτήσει την αναγνώριση του διαστήματος της αναστολής ως εργάσιμου χρόνου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις απολαβές των συναδέλφων.

 

–        να διατυπώσει σαφείς ενστάσεις στο θέμα της κατάπτυστης παρακράτησης μισθού όσων συναδέλφων επιστρέφουν μετά από νόσηση στην εργασία καθώς και για όποιες άλλες τιμωρητικές και εκδικητικές ποινές υφίστανται οι συνάδελφοι αυτοί από τις διοικήσεις και τις διευθύνσεις των δομών (π.χ. παράτυπες μετακινήσεις σε άλλα τμήματα ή και σε άλλες δομές).

 

–        να σταθεί αρωγός στην υπεράσπιση των μελών του ενάντια σε πειθαρχικές διώξεις ή σε όποιες δικαστικές υποθέσεις τυχόν προκύψουν από ποινικές διώξεις συναδέλφων, ως συνέπεια άσκησης του αναφαίρετου δικαιώματός τους να διατυπώνουν ελεύθερα τις επιστημονικές τους θέσεις.

 

–         να προσφέρει οιασδήποτε άλλης μορφής ηθική συμπαράσταση κριθεί απαραίτητη κατά περίπτωση.

 

 

Αγαπητά μέλη του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

 

Οι συνάδελφοί σας ιατροί που τεθήκαν σε αναστολή τέλεσης καθηκόντων, διότι εναντιώθηκαν σθεναρά στην επιβολή ιατρικής πράξης και στην εργαλειοποίηση της επιστήμης τους, δεν είναι έκπτωτοι, παραμένουν μέλη του συλλόγου και υπολογίζουν στην αμέριστη και έμπρακτη συμπαράσταση του συλλόγου αυτού.

 

 

 

Μετά τιμής

 

Σ.Υ.Δ.Ε.

Σωματείο Υγειονομικών υπέρ Δημοκρατίας και Ελευθερίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...