Κατηγορία: Νέα

Ανοιχτή επιστολή των εκπαιδευτικών του Μετώπου Αυτοδιάθεσης Ζωής και Ισότητας ΜΑΖΙ για το σχολικό έτος 2022-2023

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ...

Νέος Χάρτης Υγείας

«Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του...