Εκλογές ιατρικών συλλόγων: Διακύρηξη του συνδυασμού ΕΛΕΥ.Σ.Ι.

Στις 16 και 17 Οκτωβρίου διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη των νέων διοικητικών συμβουλίων των ιατρικών συλλόγων της χώρας καθώς και του πανελλήνιου ιατρικού συλλόγου.

Επειδή η ολιγωρία των πλειοψηφουσών παρατάξεων των ιατρικών συλλόγων έχει αφήσει το πεδίο ελεύθερο στην κυβερνητική πολιτική να δράσει ανεξέλεγκτα προς την κατεύθυνση της πλήρους διάλυσης της Υγείας.

Επειδή η αδιαφάνεια στις διαδικασίες των διοικήσεων των ιατρικών συλλόγων βρίσκεται σε ημερήσια διάταξη.

Επειδή η σταδιακή αποδόμηση της Δημόσιας Υγείας θα έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για την κοινωνία όσο και για κάθε ιατρό ανεξαρτήτως αν ο ιατρός υπηρετεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Επειδή η αδιανόητη παθητική στάση των Ιατρικών Συλλόγων στα προβλήματα που απασχολούν και πλήττουν τα μέλη τους και που οφείλεται δυστυχώς στην εξυπηρέτηση κομματικών, ή/και οικονομικών ή/και προσωπικών συμφερόντων, παραβαίνουν τους σκοπούς ίδρυσης τους.

Επειδή πρέπει να ασχοληθούν επιτέλους οι Ιατρικοί Σύλλογοι με τα αυξανόμενα, με γεωμετρική πρόοδο, προβλήματα των ιατρών, περιφρουρώντας την αξιοπρέπεια τους και προασπίζοντας τα έννομα συμφέροντά τους.

Επειδή πρέπει να αρθρώσουμε ουσιαστικό λόγο απέναντι σε όσα δρομολογούνται εις βάρος του λειτουργήματός μας και της σχέσης μας με τον ασθενή, μιας και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της σχέσης είναι η ενημερωμένη συναίνεση.

Επειδή είμαστε κατά της οποιασδήποτε υποχρεωτικότητας και υπέρ του ανοιχτού επιστημονικού διαλόγου, όπου ανταλλάσσονται οι απόψεις βάσει έγκυρης βιβλιογραφίας και επιστημονικών κριτηρίων χωρίς την απόκρυψη πληροφορίας.

Επειδή είμαστε κοντά και στους μελλοντικούς συναδέλφους, τωρινούς φοιτητές Ιατρικής και λοιπών Σχολών Υγείας, είτε προπτυχιακών είτε μεταπτυχιακών.

Επειδή τελικά “Σκοπός του κάθε Ιατρικού συλλόγου οφείλει να είναι η μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετεί με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγεία, τους ασθενείς και την εναρμόνιση των αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των μελών του για την δημιουργία κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ τους και όλα αυτά προς το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας” (Νόμος 4512/2018, άρθρο 292)

Γι αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε να μένουμε άλλο αμέτοχοι θεατές

Η συνεργασία μιας ομάδας ιατρών από διάφορες πόλεις ανά την επικράτεια που συνέπραξαν με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας,  οδήγησε στη δημιουργία του συνδυασμού:

“ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ – ΕΛΕΥ.Σ.Ι.”

Τα υποψήφια μέλη  του συνδυασμού αυτού θα διεκδικήσουν θέσεις στους ιατρικούς συλλόγους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως ιδεολογικών καταβολών και προσήμων να συνταχθούν μαζί μας και να μας υποστηρίξουν στην προσπάθειά μας.

 

Ακολουθεί η διακήρυξη του συνδυασμού ΕΛΕΥΣΙ:

Οι Ελεύθερα Σκεπτόμενοι Ιατροί (ΕΛΕΥ.Σ.Ι.), είναι μία νέα πρωτοβουλία που δεν καθοδηγείται και δεν λογοδοτεί σε κανένα πολιτικό κόμμα, στην οποία συμπράττουν ιατροί που δεν είναι επαγγελματίες του συνδικαλισμού και δεν προτίθενται να μείνουν θεατές στο οργανωμένο σχέδιο της διάλυσης και της πλήρους εμπορευματοποίησης της Υγείας.

Με κεντρικό πρόταγμα την ανεξάρτητη Ιατρική Επιστήμη και το σεβασμό στις Αρχές του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Ιατρικής, στη Χάρτα Δικαιωμάτων του Ασθενή και στον Όρκο του Ιπποκράτη, επιδιώκουμε :

– Κατάργηση του νέου νόμου 4931/ 2022 (για την υγεία) που αποσκοπεί στην εμπορευματοποίηση της ΠΦΥ (προσωπικός Ιατρός, ποιοτικά κριτήρια, κ.α. ευτράπελα) και υποδουλώνει, υπαλληλοποιεί και υποβιβάζει τους ιατρούς σε φτηνά χέρια παρεχόμενων υπηρεσιών.

– Ευνοϊκές οικονομικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση των ιατρών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα – Κατάργηση του claw back και του rebate. Οι Ιατροί να αποφασίζουν για τις αμοιβές τους και όχι οι ιδιωτικές κλινικές με τις ασφαλιστικές

– Αποτροπή της υλοποίησης του νέου χάρτη υγείας που προβλέπει λουκέτα σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

– Ισχυρό και βιώσιμο, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας.

– Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ευθύνη του ΠΙΣ – αξιοπρεπείς αμοιβές – καταβολή νοσοκομειακού επιδόματος.

– Αποκατάσταση όλων των συναδέλφων που υπέστησαν διώξεις, απολύσεις ή αναστολή τέλεσης καθηκόντων, στα πλαίσια της κυβερνητικής “διαχείρισης” της νόσου COVID-19 με την ενεργό συμμετοχή των απερχόμενων διοικήσεων των ιατρικών συλλόγων.

– Κανένα άνοιγμα του ΕΣΥ στο ιδιωτικό κεφάλαιο – Καμία σύμπραξη δημοσίου/ ιδιωτικού τομέα

– Ανατροπή του σχεδίου λειτουργίας του ΕΟΠΠΥ με όρους ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας – άνοιγμα του ΕΟΠΠΥ σε όλους τους ιατρούς και επαναδιαπραγμάτευση των αμοιβών τους.

– Ουσιαστική ενίσχυση της ΠΦΥ – ΝΑΙ στην εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού ιατρού προς όφελος της κοινωνίας – ΟΧΙ στον προσωπικό ιατρό -“κόφτη” της ελεύθερης πρόσβασης στο σύστημα υγείας. – ΟΧΙ στον έλεγχο των ιατρών από ιδιωτικές εταιρίες ο οποίος εκ των πραγμάτων θα διεξάγεται με οικονομικά και όχι επιστημονικά κριτήρια.

– Αυτοτελείς και εξωστρεφείς Ιατρικούς Συλλόγους οχυρωμένους απέναντι σε κομματικές επιρροές, με εξασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών τους.

– ΝΑΙ στην ομοιογενή, διαφανή, αντικειμενική και αδέσμευτη Ιατρική Εκπαίδευση και Έρευνα με έμφαση στην πρόληψη καθώς και στον σωστό έλεγχο σκευασμάτων και τυχόν παρενεργειών τους (φαρμακοεπαγρύπνηση) – ΟΧΙ στην κατευθυνόμενη γνώση και έρευνα μέσω φαρμακευτικών εταιρειών.

– ΝΑΙ στην ανεξαρτησία του επιστήμονα υγείας που ασκεί την Ιατρική τέχνη με γνώμονα το <<ΩΦΕΛΕΕΙΝ Ή ΜΗ ΒΛΑΠΤΕΙΝ>> , χωρίς υποχρεωτική δέσμευση σε μονομερή ιατρικά πρωτόκολλα που αναιρούν άλλα ομοίως επιστημονικά τεκμηριωμένα και οδηγούν στην αυτοματοποιημένη Ιατρική και όχι στην εξατομίκευση προς όφελος του ασθενούς.

– Θεσμοθέτηση όλων των επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων όπως αυτές ορίζονται από τον ΠΟΥ ως ιατρικές πράξεις (παραδοσιακές, εναλλακτικές και συμπληρωματικές) και διεύρυνση των ήδη θεσμοθετημένων εφαρμογών τους. Διασφάλιση της ελεύθερης επιλογής ιατρού και θεραπευτικής προσεγγίσεως. – ΟΧΙ στην αποκλειστική θεραπευτική προσέγγιση με πρωτόκολλα της Συμβατικής Ιατρικής.

 

Συνάδελφε,

Η κατάρρευση του εθνικού συστήματος υγείας και ο οικονομικός στραγγαλισμός του ιατρού που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, είναι αποτέλεσμα μελετημένου σχεδίου του πολιτικού συστήματος και όχι διαχειριστικής αστοχίας.

Αδιάσειστη απόδειξη αποτελεί γι αυτό ο νέος νόμος 4931/22.

Η εκχώρηση του ΕΣΥ στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως προβλέπεται στο νόμο δεν είναι τμηματική, είναι ΚΑΘΟΛΙΚΗ.

Αγωνιζόμαστε ενάντια σε αυτό το σχέδιο για να μην ξεπέσουμε σε υπαλλήλους /διεκπεραιωτές των ιατρικών επιχειρηματικών ομίλων και για να έχει ο πληθυσμός της χώρας μας, που φτωχοποιείται ταχύτατα, διασφαλισμένη και στο μέλλον την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε δωρεάν και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Για τους λόγους αυτούς οφείλουμε να πάρουμε τους ιατρικούς συλλόγους στα χέρια μας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...