Επικουρικό προσωπικό: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής από την κυβέρνηση μετά τις σφοδρές αντιδράσεις

 

 

Αλλαγή της τελευταίας στιγμής έκανε η κυβέρνηση με το επικουρικό προσωπικό του ΕΣΥ, καθώς μετά τις σφοδρές αντιδράσεις πήρε πίσω την απόφασή της για παράταση των συμβάσεων μόνο για έξι μήνες.

 

Ειδικότερα, ενώ αρχικά σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλεπόταν ότι θα δινόταν παράταση στο επικουρικό προσωπικό των νοσοκομείων μόνο έξι μήνες, τελικώς το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει παράταση ενός χρόνου και μέχρι τις 31.12.2024.

 

Πρόκειται για επικουρικούς υγειονομικούς όλων των κατηγοριών, γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό τόσο του ΕΣΥ όσο και του ΕΟΦ και του ΕΟΠΥΥ.

Οι σφοδρές αντιδράσεις

 

Η αρχική δημοσιοποίηση της παράτασης έξι μηνών είχε γίνει πριν από περίπου μία εβδομάδα και ακολούθησαν σφοδρές αντιδράσεις από εργαζόμενους στα νοσοκομεία, ενώ έντονες ήταν και οι πιέσεις «γαλάζιων» στελεχών προς την κυβέρνηση λένε πηγές του ethnos.gr.

Η νέα εκδοχή του νομοσχεδίου

Υπό το πρίσμα αυτό η νέα εκδοχή του νομοσχεδίου αλλά και της ρύθμισης του υπουργείου Υγείας προβλέπει:

 

«Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 όλες οι ενεργές κατά την 31η.12.2023 συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2024.

 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές».

 

Να σημειωθεί ότι σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία υπηρετούν περίπου 10.000 εργαζόμενοι με συμβάσεις επικουρικού προσωπικού οι οποίες ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Περίπου 4.000 είναι γιατροί και οι υπόλοιποι νοσηλευτές, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό. Μάλιστα υπάρχουν εργαζόμενοι και γιατροί στα νοσοκομεία που είναι επικουρικοί ακόμη και 5 χρόνια, χωρίς να γνωρίζουν εάν κάποια στιγμή θα μονιμοποιηθούν.

ΠΗΓΗ:https://www.ethnos.gr/

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...