Νέος Χάρτης Υγείας

«Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» είναι, κατά τη γνώμη μας, ο παραπλανητικός τίτλος που αφορά το μέλλον της Δημόσιας Υγείας όπως διαμορφώνεται μετά την ψήφιση του νόμου 4931/2022.

Οι έμπειροι στο αντικέιμενό τους επιστήμονες υγείας του Σ.Υ.Δ.Ε. θέτουν στη διάθεσή σας και σας καλούν να λάβετε σοβαρά υπόψη αυτή την ερμηνευτική προσέγγιση του νόμου, οι οποίοι λειτούργησαν από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης αυστηρά κατά τη συνείδησή τους και με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το κοινό καλό.

Αναλυτικά: Νέος Χάρτης Υγείας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...